Vol068嫩模何嘉颖黑丝吊袜职业装半脱露傲人豪乳极致诱惑60P何嘉颖画语界

Vol068嫩模何嘉颖黑丝吊袜职业装半脱露傲人豪乳极致诱惑60P何嘉颖画语界

内服柴胡聪耳汤、蔓荆子散,外用红绵散。动作便有痰声,是痰,定喘汤加栝蒌,三服后照痰证治之,甚者神仙住喘汤。

按上升下降,则中焦之郁开矣。若因其不可以火治而谓之非火,且反谓之寒,则诬矣。

 问∶此证既兼内伤,何得数为汗、下,罔顾虚虚耶?又本门方载此二方,与此大同小异,酌轻重用之。

此言天时之致燥也。但虚人不宜用,当同补药用之,免损胃。

吐而不已,至每食必吐,名反胃。  然风每兼寒,故通言之。

洁古云∶如自汗,津液外亡,小便自少,不可利之,使营卫枯竭,无以制火,当退热止汗,小遗尿。热壅者,石膏、白芍、枳实、黄连、陈皮之属。

Leave a Reply